No Picture
Aktualnosti

ODREDBE ZA BADNJAK I BOŽIĆ

  O  D  R  E  D  B  E ZA SUDJELOVANJE NA LITURGISJKIM SLAVLJIMA ZA BADNJAK I BOŽOĆ 2020. • NA MISNOM SLAVLJU U CRKVI SV. PAVLA MOŽE BITI 60 OSOBA • SVI PRISUTNI MORAJU NOSITI […]