LITANIJE SV. JUDE TADEJA

Litanije u čast sv. Judi Tadeju

(Za privatnu uporabu)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas,
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Kraljice sviju svetih, moli za nas!
Sveti Juda Tadeju, moli za nas!
Ti pravi krvni rođače Isusa,  Marije i Josipa, moli za nas!
Slavni apostole, moli za nas!
Postojani apostole, moli za nas!
Pravi nasljedovatelju Isusov, moli za nas!
Ljubitelju svetog siromaštva, moli za nas!
Uzore poniznosti, moli za nas!
Uzore strpljivosti, moli za nas!
Ljiljane čistoće, moli za nas!
Plamene božanske ljubavi, moli za nas!
Zvijezdo svetosti, moli za nas!
Posudo božanske milosti, moli za nas!
Priznavaoče svete vjere, moli za nas!
Veliki čudotvorce, moli za nas!
Trepete pakla, moli za nas!
Stupe svete Crkve, moli za nas!
Tješitelju žalosnih, moli za nas!
Utočište nevoljnih, moli za nas!
Pomoćnice potrebnih, moli za nas!
Moćni zagovorniče, moli za nas!
Osobiti zagovorniče u teškim potrebama, moli za nas!
Pomoćnice i zaštitnice onih koji Te štuju, moli za nas!
Isuse Kriste, smiluj nam se!
Po zaslugama sv. Jude Tadeja, molimo te usliši nas!
Po njegovoj poniznosti i strpljivosti, molimo te usliši nas!
Po njegovim propovijedima i naučavanju, molimo te usliši nas!
Po čudesnim djelima njegovim, molimo te usliši nas!
Po slavnoj mučeničkoj smrti njegovoj. molimo te usliši nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
Moli za nas, sveti Juda Tadeju,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se:
Svemogući milosrdni Bože, koji si nam dao da po Tvojemu blaženom apostolu Judi Tade¬ju dođemo do spoznanja imena Tvoga, daj, molimo Te ponizno, da mi koji usrdnom po- božnošću štujemo Tvoga izabranika i rođaka, po njegovim zaslugama i moćnom zagovoru primimo milost Tvoga božanskog blagoslova te, napredujući u dobru, Njegovu vječnu slavu slavimo i, slaveći Ga, u dobru napredujemo. To Te molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
Na kraju izmoli: 3 Očenaša, 3 Zdravomarije i 3 Slava Ocu na čast sv. Judi Tadeju.