TKO VJERUJE U USKRSNUĆE

TKO VJERUJE U USKRSNUĆE

Uskrs je blagdan uskrsnuća,
blagdan mladosti, blagdan vječnoga života.
Tko vjeruje u uskrsnuće,
nikad neće ostarjeti,
on može uvijek započeti iznova,
i nakon najcrnje noći
uvijek će naći sjajno jutro.
Tko vjeruje u uskrsnuće,
ne treba se plašiti života,
ne treba očajavati pred trpljenjem i smrću…

Ja vjerujem u uskrsnuće.
Vjerujem u život.
Vjerujem u oproštenje grijeha
i da će loši ljudi, ako ih uopće ima,
postati ponovno dobri.
Vjerujem u ljubav kao u apsolutnu moć
koja pokreće sve ljude i svijet
i sav svemir.
Vjerujem u Boga koji je ljubav.