VAZMENO BDJENJE

VELIKA SUBOTA – VAZMENO BDJENJE

Vazmeno bdjenje u svetoj noći
Po starodrevnoj predaji ovo je noć bdjenja Gospodinu (usp. Izl 12,42), kad vjernici, prema evanđeoskoj opomeni (Lk 12,35 slj.), drže u rukama zapaljene svjetiljke poput ljudi koji čekaju kad će se vratiti Gospodin da, kad dođe, njih zateče budne i posadi za svoj stol.
Bdjenje ove noći tako je raspoređeno da poslije kratke službe svjetla (prvi dio bdjenja) sveta Crkva razmatra divna djela što ih je Gospodin Bog svome narodu od početka činio, vjeran svojoj riječi i obećanju (drugi dio ili Služba riječi) dok pred osvit uskrsnog jutra s novim članovima, preporođenim u krštenju (treći dio), ne bude pozvana k stolu što ga je Gospodin smrću i uskrsnućem pripravio svome narodu (četvrti dio).
Čitavo Vazmeno bdjenje slavi se obnoć: ili neće započeti prije nego padne noć ili će završiti prije zore nedjelje.
Noćna misa, makar se slavila prije ponoći, misa je nedjelje uskrsnuća Gospodnjega. Tko god sudjeluje u noćnoj misi može se ponovno pričestiti na drugoj misi na dan Vazma.
Tko misi ili koncelebrira u noći, može još jedanput na dan Vazma misiti ili koncelebrirati.
Svećenici i poslužnici nose bijelo ruho kao na misi. Nek se priprave svijeće za sve nazočne.

PRVI DIO: SVEČANI POČETAK BDJENJA ILI SLUŽBA SVJETLA

Blagoslov ognja i pripravljanje svijeće

U crkvi se ugase svjetla. Na prikladnom mjestu izvan crkve pripravi se krijes. Kad se narod ondje skupi, pristupi svećenik sa službenicima, od kojih jedan nosi uskrsnu svijeću. Gdje nije moguće zapaliti vatru izvan crkve, obred se odvija kao niže u br. 13.

Svećenik pozdravi sakupljeni narod kao obično i kratko mu protumači smisao noćnog bdjenja ovim ili sličnim riječima:

Draga braćo i sestre!
U ovoj presvetoj noći Gospodin naš Isus Krist
prešao je iz smrti u život.
Crkva poziva svu svoju djecu širom svijeta
da se skupe na bdjenje i molitvu.
Ako se lušanjem riječi i svetkovanjem njegovih otajstava spominjemo Vazma Gospodnjega,
imamo nadu da ćemo biti dionici njegove pobjede nad smrću
i s njime zauvijek živjeti u Bogu.

Zatim se blagoslivlje oganj.

Pomolimo se.
Bože, po svome Sinu
ti si vjernima svojim dao oganj svoga sjaja.
Blagoslovi ✠ ovaj novi oganj
i po vazmenom slavlju ražari u nama živu želju za tobom,
da čiste duše prispijemo na blagdan vječne slave.
Po Kristu Gospodinu našemu.
Ø. Amen.

Novim ognjem upali se uskrsna svijeća.

10. Ako se, zbog shvaćanja naroda, čini zgodnim nekim simbolima istaknuti dostojanstvo i značenje uskrsne svijeće, može to biti ovako:
Pošto se blagoslovi novi oganj, svjećonoša ili jedan od poslužnika donese uskrsnu svijeću pred služitelja koji pisaljkom ureže u nju križ. Zatim ureže iznad križa grčko slovo Alfa a ispod njega slovo Omega, te između krakova križa četiri brojke tekuće godine i pri tom govori:
(1) Krist jučer i danas (ureže okomitu crtu)
(2) Početak i svršetak (ureže vodoravnu crtu)
(3) Alfa (ureže nad okomitom crtom slovo A)
(4) I Omega (ureže ispod okomite crte slovo Ω)
(5) Njegova su vremena (ureže prvi broj tekuće godine u gornjem lijevom kutu križa)
(6) I vjekovi (ureže drugi broj tekuće godine u desnom gornjem kutu križa)
(7) Njemu slava i vlast (ureže treći broj tekuće godine u lijevom donjem kutu križa)
(8) po sve vjekove vječnosti. Amen (ureže četvrti broj tekuće godine u desnom donjem kutu križa)

Kad se završi uređivanje križa i ostalih znakova, svećenik može u svijeću zabosti pet zrna tamjana u obliku križa govoreći:

(1) Po svojim svetim ranama
(2) slavnim
(3) čuvao nas
(4) i sačuvao
(5) Krist Gospodin. Amen.

Novim ognjem svećenik zapali svijeću govoreći:

Svjetlo slavno uskrsnulog Krista
Raspršilo tmine pameti i srca.

Gdje se zbog mogućih poteškoća ne pali krijes, blagoslov ognja se prilagodi okolnostima. Narod se kao inače skupi u crkvi, svećenik u pratnji poslužnika s uskrsnom svijećom dođe do vrata crkve. Narod je po mogućnosti okrenut k svećeniku. Pozdrav i upozorenje kao gore br. 8. Onda se blagoslivlja oganj (br. 9) i po volji pripravlja i pali svijeća (br. 10-12).

Ophod

Zatim đakon ili, ako njega nema, svećenik uzme uskrsnu svijeću, podigne je i zapjeva:
Svjetlo Kristovo
Svi odgovore
Ø. Bogu hvala.

Zatim svi uđu u crkvu, na čelu đakon s uskrsnom svijećom. Ako se kadi, pred đakonom ide kadioničar s kadionicom koja se dimi.
Kod crkvenih vrata đakon stane, podigne svijeću i zapjeva drugi put.
Svjetlo Kristovo
Svi odgovore
Ø. Bogu hvala.
i pripale svoje svijeće plamenom uskrsne svijeće i krenu dalje.
Kad đakon dođe pred oltar, okrene se narodu i treći put zapjeva:
Svjetlo Kristovo
Svi odgovore
Ø. Bogu hvala.
i upale se svjetla po crkvi.

Vazmeni hvalospjev

17. Stigavši pred oltar, svećenik postavi uskrsnu svijeću na svijećnjak pripravljen usred svetišta ili pokraj ambona; ako se kadi, stavi tamjana kao za Evanđelje u misi. Svećenik okadi, ako je zgodno, knjigu i svijeću, navješćuje vazmeni hvalospjev s ambona ili propovjedaonice. Svi stoje sa zapaljenim svijećama u rukama.

Nek usklikne sad nebesko mnoštvo Anđela,
nek uskliknu službenici Božji,
i s pobjede tolikog Kralja
neka jekne trublja spasenja.
Nek se raduje i zemlja, tolikim obasjana blijeskom,
i rasvijetljena sjajem vječnoga Kralja
neka osjeti da je nestalo po čitavome svijetu mraka.
Nek se veseli i Majka Crkva,
sjajna s tolikoga svjetla,
i od gromkog klicanja naroda nek ova odjekne dvorana.
I vas molim zato, braćo i sestre,
okupljene oko divnoga ovog svjetla,
sa mnom zajedno zazovite milosrđe svemogućega Boga.
On me bez mojih zasluga ubrojio među svoje levite,
nek mi da svoga svjetla,
da otpjevam hvalospjev ovoj svijeći.
R. Gospodin s vama.
O. I s duhom tvojim.
R. Gore srca.
O. Imamo kod Gospodina.
R. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
O. Dostojno je i pravedno.
Uistinu je dostojno i pravedno nevidljivoga Boga
Oca svemogućeg i Sina njegovog jedinorođenoga
Gospodina našega Isusa Krista
svim zanosom srca i duše iz svega glasa veličati.
On je za nas vječnome Ocu Adamov dug platio
i zadužnicu naših grijeha dokinuo svojom krvlju.
Ovo su naime vazmeni blagdani,
kada se onaj pravi Jaganjac kolje,
čijom se krvlju posvećuju pragovi vjernika.
Ovo je noć kad si nekoć naše oce, sinove Izraelove,
izveo iz Egipta i kroz More Crveno po suhu proveo.
Ovo je dakle noć kad je svjetlo ognjenoga stupa
raspršilo tamu grijeha.
Ova noć i danas Kristove vjerne po svem svijetu
oslobađa od bijede grijeha i opačina svijeta,
a vraća milosti i pridružuje svetima.
Ovo je noć kad je Krist raskinuo okove smrti
i kao pobjednik od mrtvih ustao.
Jer ništa nam ne bi vrijedilo rođenje,
da nismo dobili otkupljenja.
O, divne li pažnje Božje prema nama.
O, neshvatljive li ljubavi Očeve:
da roba otkupiš, Sina si predao.
O, zaista potrebna Adamova grijeha,
što ga smrt Kristova uništi.
O, sretne li krivice,
koja je zavrijedila takvog i tolikog Otkupitelja.
O, zaista blažene noći, koja jedina zavrijedi
znati vrijeme i čas, kad je Krist od mrtvih ustao.
Ovo je noć o kojoj je pisano:
I noć će sjati kao dan,
i noć mi je svjetlo u radosti mojoj.
Ova uskrsna sveta noć ništi grijehe, pere krivice,
i nevinost vraća palima, a radost tužnima.
Dokida mržnju, uspostavlja slogu i svladava nasilje.
I zato, u milosnoj ovoj noći primi, sveti Oče,
našu večernju žrtvu hvale:
od pčelinjeg rada noćas ti Crkva,
po rukama službenika,
kao blagdanski poklon prinosi ovu svijeću.
Mi znamo što ona govori,
dok Bogu na čast gori i svijetli.
Njezin je plamen podijeljen drugima
ali ga ustupljeno svjetlo nije umanjilo,
jer hrani ga mirisni vosak
što ga skupljaju marljive pčelice.
O, zaista blažena noć, u kojoj se
nebesko sa zemaljskom,
božansko s ljudskim povezuje.
Molimo te, dakle, Gospodine,
da ova svijeća, posvećena na čast tvoga imena,
neoslabljena ostane, da razgoni tamu ove noći.
I primljena na ugodni miris,
svjetlilima nebeskim neka se pridruži.
Plamen ovaj jutarnja zatekla Danica.
Danica koja ne zna zalaza, a to je Krist Uskrsli,
povratnik od mrtvih, koji svijetli svakom čovjeku
te živi i kraljuje u vijeke vijekova.
O. Amen.

DRUGI DIO: SLUŽBA RIJEČI

U ovom bdjenju, koje je majka svih bdjenja, predlaže se devet čitanja i to sedam iz Staroga, a dva iz Novog zavjeta (Poslanica i Evanđelje).
Svijeće se odlože, svi sjede. Prije čitanja svećenik upravi narodu ovaj ili sličan uvodni nagovor:
Braćo i sestre!
Svečano smo počeli vazmeno bdjenje. Poslušajmo sada u sabranosti Božju riječ. Promatrajmo kako je Bog u prošlosti spašavao svoj narod i kako je u punini vremena poslao svoga Sina, Spasitelja. Molimo da to vazmeno djelo spasenja Bog dovrši u nama punim otkupljenjem.

1. ČITANJE: Post 1, 1-2,2 ili 1, 1. 26-31a
I vidje Bog sve što je učinio: bijaše vrlo dobro.

Početak Knjige Postanka
U početku stvori Bog nebesa i zemlju.
Zemlja bijaše pusta i prazna;
tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.
I reče Bog: »Neka bude svjetlost!«
I bi svjetlost.
I vidje Bog da je svjetlost dobra;
i rastavi Bog svjetlost od tame.
Svjetlost prozva Bog dan,
a tamu prozva noć.
Tako bude večer, pa jutro — dan prvi. —
I reče Bog: »Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!« —
I bi tako!
Bog načini svod, i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.
A svod prozva Bog nebo.
Tako bude večer, pa jutro – dan drugi.
I reče Bog: »Vode pod nebom neka se skupe na jedno
mjesto,
i neka se pokaže kopno!« —
I bi tako!
Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode more.
I vidje Bog da je dobro.
I reče Bog: »Neka proklija zemlja zelenilom, travom sjemenitom, stablima plodonosnim koja, svako prema svojoj vrsti, donose plod što u sebi nosi svoje sjeme!« —
I bi tako!
I nikne iz zemlje zelenilo,
trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti,
i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti.
I vidje Bog da je dobro.
Tako bude večer, pa jutro — dan treći.
I reče Bog: »Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći,
da budu znaci blagdanima, danima i godinama,
neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!« —
I bi tako!
I načini Bog dva velika svjetlila — veće da vlada danom, manje da vlada noću — i zvijezde.
I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću
i da rastavljaju svjetlost od tame. —
I vidje Bog da je dobro.
Tako bude večer, pa jutro — dan četvrti.
I reče Bog: »Nek vodom povrvi vreva živih stvorova, i ptice nek nad zemljom polete svodom nebeskim!« —
I bi tako!
Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste.
I vidje Bog da je dobro.
I blagoslovi ih govoreći:
»Plodite se i množite i napunite vode morske!
I ptice neka se namnože na zemlji!«
Tako bude večer, pa jutro — dan peti.
I reče Bog: »Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmazove i zvjerad svake vrste!«
I bi tako!
I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmazove svake vrste.
I vidje Bog da je dobro.
I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična,
da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci — svoj zemlji —
i svim gmazovima što gmižu po zemlji!«
Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
I blagoslovi ih Bog i reče im:
»Plodite se i množite, i napučite zemlju i sebi je podložite!
Vladajte ribama morskim i pticama nebeskim i svim živim stvorovima -*
što gmižu po zemlji.«
I doda Bog: »Evo dajem vam sve bilje što se sjemeni po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam bude za hranu!
,u A zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim i gmazovima što gmižu po zemlji u kojima je dah života — neka je za hranu sve zeleno bilje!«
I bi tako!
I vidje Bog sve što je učinio.
I bijaše veoma dobro.
Tako bude večer, pa jutro — dan šesti.
Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom voj-skom. Sedmoga dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, sedmoga dana počinu od svega djela koje učini.
Riječ je Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM: 104 (103), l-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14. 24 i 35c ili: 33 (32), 45. 6-7. 12-13. 20 i 22

Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!
******
Blagoslivljaj dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom,

svjetlošću ogrnut kao plaštem!
******
Zemlju si stavio na stupove njene:
neće se poljuljati u vijeke vjekova,
pokrio si je vodama bezdanim ko haljinom,
iznad bregova stajahu vode.
******
Izvore svraćaš u potoke
što žubore među brdima.
Uz njih se gnijezde ptice nebeske
i pjevaju među granama.
******
Ti natapaš bregove iz dvorova svojih,
zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.
Ti daješ te niče trava za stoku
i bilje na korist čovjeku
da izvede kruh iz zemlje.
******
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Sve si to mudro učinio:
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
******

ili: 33 (32), 45. 6-7. 12-13. 20 i 22

Puna je zemlja dobrote Gospodnje.
******
Prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.
******
Gospodnjom su riječju nebesa sazdana
i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
Vodu morsku on sabire kao u mješinu
i bezdane stavlja u spremišta.
******
Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu!
Gospodin motri s nebesa
i gleda sve sinove čovječje.
*******
Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!
******

Molitve poslije čitanja
Poslije prvog čitanja (O stvaranju: Post 1,1—2,2 ili 1,1.26—31a)

Pomolimo se.
Svemogući vječni Bože, čudesan si u svim svojim djelima.
Daj da spoznamo kako si bio silan na početku
u stvorenju svijeta, a još silniji na kraju vjekova
u djelu spasenja,
kad je žrtvovan Krist, naša vazmena žrtva.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
O. Amen.

Ili (o stvaranju čovjeka)

Pomolimo se.
Bože, ti si čovjeka divno stvorio a još divnije otkupio.
Daj da se snagom duha tako opiremo zavodljivosti grijeha
te zaslužimo doći k vječnim radostima.
Po Kristu Gospodinu našem.
O. Amen.

2. ČITANJE: Post 22, 1-18 ili 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Žrtva praoca našeg Abrahama.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abra¬hame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.«
Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, nacijepa drva za žrtvu paljenicu i uputi se na mjesto koje mu je Bog označio.
Treći dan Abraham podigne oči i opazi mjesto izdaleka. Abraham onda reče slugama: »Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i dječak odosmo gore da se poklonimo pa ćemo se vratiti k vama.« Abraham uzme drva za žrtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i nož. Tako pođu obojica zajedno. Onda Izak reče svome ocu Abrahamu: »Oče!« »Evo me, sine!« javi se on. »Evo kremena i drva — opet će sin — ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?« »Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj!« odgovori Abraham. I njih dvojica nastave put zajedno.
Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio.
Ondje Abraham podigne žrtvenik, naslaže drva, sveže svoga sina Izaka i položi ga po drvima na žrtvenik.
Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka — reče — niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga.« Podiže Abraham oči i pogleda, i gle — za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svoga sina.
Onome mjestu Abraham dade ime »Gospodin próviđa!« Zato se danas veli: »Na brdu Gospodnjeg proviđenja.«
Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče:
»Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin:
Kad si to učinio
i nisi mi uskratio svog jedinca sina,
uistinu, blagosloviti, blagoslovit ću te
i umnožiti, umnožit ću tvoje potomstvo
poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj!
A tvoji će potomci osvajati
vrata svojih neprijatelja.
Budući da si poslušao glas moj,
potomstvom će se tvojim blagoslivljati
svi narodi zemlje.«
Riječ je Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM: 16(15), 5 i 8. 9-10. 11
25. Poslije drugog čitanja (Abrahamova žrtva: Po 22,1 — 18; ili 1—2. 9a. 10—13. 15-18)

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
******
Gospodin mi je baština i čaša:
»Ti u ruci držiš moju sudbinu.«
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna, neću posrnuti.
*****
Stog mi se raduje srce i kliče duša,
pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
******
Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.
******

Pomolimo se.
Veliki Bože, Oče vjernika, ti milošću posinstva
širom svijeta množiš sinove svoga obećanja;
ti vazmenim otajstvom slugu svoga Abrahama činiš ocem svih naroda,
kako si mu pod zakletvom obećao.
Daj da svi narodi odgovore tvome pozivu
i uđu u Kristovu Crkvu.
Po Kristu Gospodinu našem.
O. Amen.

3. ČITANJE: Izl 14, 15-15, 1 a
Izraelci su išli suhim posred mora.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Reče Gospodin Mojsiju: »Zašto vičeš k meni? Reci
Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ispruži ruku nad morem i razdijeli ga na dvoje da Izraelci mogu proći posred mora po suhu.
Ja ću otvrdnuti srce Egipćana i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i
konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospod, kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima.«
Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske, i postade onima oblak taman, a ovim rasvjetljivaše noć tako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći.
Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, Izraelci izađu posred mora po suhu, a vode im ko bedem zdesna i slijeva.
Egipćani, svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. »Bježimo od Izraelaca! — poviču Egipćani — jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćana!«
Tada će Gospodin Mojsiju: »Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.« Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani bježeći jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini.
Izraelci pak hodahu posred mora po suhu, a vode im kao bedem zdesna i slijeva.
Tako Gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih i vidje Izrael Egipćane pomorene na morskome žalu.
Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju.
Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gospodinu:

PRIPJEVNI PSALAM: Izl 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18

Zapjevajmo Gospodinu
jer se slavom proslavio!
******
Zapjevat ću Gospodinu
jer se slavom proslavio!
Konja i konjanika
u more on je vrgao!
******
Moja je snaga, moja pjesma — Gospodin
jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti;
on je Bog oca moga, njega ću veličati.
******
Gospodin je ratnik vrstan,
Jahve je ime njegovo.
Kola Faraonova i vojsku mu u more baci;
cvijet njegovih štitonoša potonu u Moru crvenom.
******
Valovi ih prekriše;
poput kamena u morske potonuše dubine.
Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči;
desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana.
******
Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine,
na mjestu koje ti, Gospodine, s
vojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine, tvojom rukom sazidanim.
Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati.
******
Poslije trećeg čitanja (O prijelazu preko Crvenog mora: lzl 14, 15—15,1)

Pomolimo se.
Bože, i u naše vrijeme jednakim sjajem blistaju tvoja davna čuda:
nekad si moćnom desnicom oslobodio jedan narod
od faraonova gonjenja,
a sada spašavaš sve narode vodom krštenja.
Daj da se sav svijet ubroji u Abrahamovu djecu
i postigne dostojanstvo tvoga naroda.
Po Kristu Gospodinu našem.
O. Amen.

Ili:

Pomolimo se.
Bože, u svjetlu Novoga zavjeta vidimo smisao tvojih davnih čudesa:
Crveno more predstavlja krsnu vodu,
a narod židovski, oslobođen od ropstva,
predoznačuje kršćanski narod.
Daj da po vjeri svi narodi svijeta postanu odabrani narod
i preporode se na nov život darom tvoga Duha.
Po Kristu Gospodinu našem.
O. Amen.

4. ČITANJE: Iz 54, 5-14
U ljubavi vječnoj smilova ti se Gospodin, tvoj Otkupitelj.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Suprug ti je tvoj Stvoritelj,
ime mu je Jahve nad Vojskama;
tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov,
Bog zemlje svekolike on se zove.
Jest, ko ženu ostavljenu,
u duši ucviljenu,
Gospodin te pozvao;
ko ženu mladosti.
A ona zar se otpušta?
— pita Bog tvoj. _
Za kratak trenutak ostavih tebe,
al’ u sućuti velikoj opet ću te sabrati.
U provali srdžbe sakrih načas od tebe lice svoje,
al’ u ljubavi ti se vječnoj smilovah —
govori Gospodin, tvoj Otkupitelj.
Bit će mi ko za Noinih dana
kad se zakleh da vode Noine
neće više preplaviti zemlju;
tako se zaklinjem da se više neću
na tebe srditi nit ću ti prijetiti.
Nek se pokrenu planine i potresu brijezi,
al’ se ljubav moja neće odmać od tebe,
nit će se pokolebati moj Savez mira —
veli Gospodin koji ti se smilovao.
O nevoljnice, vihorom vitlana, neutješna,
gle, postavit ću na smaragd tvoje kamenje
i na safir tvoje temelje.
Od rubina dići ću ti kruništa,
vrata tvoja od prozirca,
ograde ti od dragulja.
Svi će ti sinovi Gospodnji biti učenici
i velika će biti sreća djece tvoje.
Na pravdi ćeš biti zasnovana.
Odbaci tjeskobu, nemaš se čega bojati,
odbaci strah jer neće ti se primaći.
Riječ je Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM: 30(29), 2 i 4. 5-6. U i 12a i 13b

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio!
******
Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.
******
Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze, a jutro klicanje.
******
Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni:
Gospodine, budi mi na pomoć!
Okrenuo si plač moj u igranje,
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti.
******
Poslije četvrtog čitanja (O novom Jeruzalemu: Iz 54,5—14)

Pomolimo se.
Svemogući vječni Bože, proslavi svoje ime.
Izvrši što si obećao očima naše vjere
i krštenjem umnoži broj svoje djece:
što su sveti Starog zavjeta u nadi očekivali,
nek tvoja Crkva iskusi da se u velikoj mjeri ispunilo.
Po Kristu Gospodinu našem.
O. Amen.

5. ČITANJE: Iz 55, 1-11
Dođite k meni i duša će vam živjeti: sklopit ću s vama Savez vječan!

Čitanje Knjige proroka Izaije

O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu;
ako i nemate novaca, dođite!
Bez novaca i bez naplate
kupite i uživajte vino i mlijeko!
Zašto da trošite novac na ono što kruh nije
i nadnicu svoju za ono što ne siti?
Mene poslušajte, i dobro ćete jesti
i sočna ćete uživati jela.
Priklonite uho i k meni dođite,
poslušajte i duša će vam živjeti.
Sklopit ću s vama Savez vječan,
Savez milosti Davidu obećanih.
Evo, učinih te svjedokom pucima,
knezom i zapovjednikom narodima.
Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ
i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi
radi Gospodina, Boga tvojega
i Sveca Izraelova jer te on proslavio.
Tražite Gospodina dok se može naći,
zovite ga dok je blizu!
Nek bezbožnik put svoj ostavi,
a zlikovac naume svoje.
Nek se vrati Gospodinu
koji će mu se smilovati,
k Bogu našem
jer je velikodušan u praštanju.
Jer moje misli nisu vaše misli
i puti moji nisu vaši puti —
riječ je Gospodnja.
Visoko je iznad zemlje nebo:
tako su visoko puti moji iznad vaših putova,
i misli moje iznad vaših misli.
Jest, kao što dažd i snijeg
s neba silaze i ne vraćaju se onamo
dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni
da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo,
tako i riječ koja iz mojih usta izlazi
ne vraća se k meni bez ploda,
nego čini ono što sam htio
i obistinjuje ono zbog čega je poslah.
Riječ je Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM: Iz 12,2-3. 4bcd. 5-6

S radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja!
******
Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.
******
Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte: uzvišeno je ime njegovo!
******
Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se,
stanovnici Siona,
jer je velik među vama S
vetac Izraelov!
******
Poslije petog čitanja (Bog svima daruje spasenje: Iz 55,1—11)

Pomolimo se.
Svemogući vječni Bože, jedina nado svijeta,
ti si glasom svojih proroka objasnio tajne sadašnjih vremena.
Nadahni želje svoga naroda,
jer bez tvog nadahnuća
nitko od vjernih ne može napredovati u kreposti.
Po Kristu Gospodinu našem.
O. Amen.

6. ČITANJE: Bar 3,9-15. 32 — 4,4
Hodi putem k sjaju Gospodnjem!

Čitanje Knjige proroka Baruha
Čuj, Izraele, životne propise,
prisluhni da naučiš mudrost!
Zašto, o Izraele, zašto si u zemlji neprijatelja
i zašto stariš u zemlji tuđinskoj
onečišćujuć se mrtvacima,
ubrojen među one koji su u Podzemlju?
Zato što si Vrelo Mudrosti ostavio!
Da si Božjim hodio putom,
zauvijek bi prebivao u miru.
Nauči stoga gdje je mudrost,
gdje snaga, gdje li razboritost,
pa da ujedno spoznaš
u čemu je dugovječnost i život,
i gdje je svjetlost očinja i mir.
Ali tko je otkrio prebivalište Mudrosti,
tko li prodro u njene riznice?
Sveznajući — samo je on poznaje,
svojim je umom proniče:
on koji je za sva vremena sazdao zemlju
i svu je životinjama naselio, on koji pošalje svjetlost
i ona, gle, pođe; natrag je zovne,
i dršćuć ona ga posluša.
Zvijezde mu veselo sjaju na svojim postajama;
zovne li ih, one mu odgovore: Evo nas! —
i radosno sjaju svom Stvoritelju.
On je naš Bog;
nitko se drugi s njim usporedit ne može.
On je pronikao sav put spoznaje
i predao je sluzi svom Jakovu —
Izraelu, svome ljubimcu.
Potom se ona na zemlji pojavila,
među ljudima udomila.
Ona je knjiga Božjih zapovijedi,
Zakon koji će trajati dovijeka:
tko ga se držao bude, taj će živjeti,
tko ga napusti, taj će umrijeti.
Vrati se, Jakove, i prihvati je,
hodi k sjaju, k njenoj svjetlosti:
ne ustupaj slavu svoju drugomu,
ni dostojanstvo svoje narodu tuđemu.
Blago nama, Izraele,
jer nam je otkriveno što je Bogu po volji!
Riječ je Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM: 19(18), 8. 9. 10. 11

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!
******
Savršen je Zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.
******
Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.
******
Neokaljan je strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti su sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.
******
Dragocjeniji od zlata, z
lata čistoga;
slađi od meda,
meda samotoka.
******

29. Poslije šestog čitanja (Vrelo mudrosti: Bar 3,9—15. 32—4, 4)

Pomolimo se.
Bože, ti stalno uvećavaš svoju Crkvu
pozivajući u nju ljude iz svih naroda.
Molimo te, čuvaj sveudilj one, koje pereš vodom krštenja.
Po Kristu Gospodinu našem.
O. Amen.

7. ČITANJE: Ez 36, l6-17a. 18-28
Poškropit ću vas vodom čistom i dat ću vam novo srce.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Dođe mi riječ Gospodnja:
»Sine čovječji,
kada dom Izraelov još življaše u svojoj zemlji,
oskvrnu je svojim nedjelima
i svojim putovima.
I zato na njih izlih gnjev svoj
zbog kumira kojima je oskvrnuše.
Rasijah ih među narode
i raspršiše se po zemljama.
Sudio sam im prema putovima
i nedjelima njihovim.
Ali među svim narodima u koje dospješe,
oskvrnjivahu moje sveto ime
jer o njima se govorilo:
’To je Gospodnji narod,
a morade izići iz zemlje Gospodnje’.
I meni se sažali moje sveto ime
što ga dom Izraelov obeščasti
u narodima među koje dođe.
Reci zato domu Izraelovu:
Ovako govori Gospodin Bog:
Sto činim, ne činim radi vas, dome Izraelov,
nego radi svetoga imena svojega,
koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste.
Ja ću posvetiti ime svoje veliko,
oskvrnuto među narodima,
vi ga oskvrnuste posred njih!
I znat će narodi da sam ja Gospodin
— riječ je Gospodina Boga —
kad na vama, njima na očigled, pokažem svetost svoju.
Tada ću vas sabrati iz svih naroda
i skupiti iz svih zemalja,
i dovest vas u vašu zemlju.
Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite.
Očistit ću vas od svih vaših nečistoća
i od svih kumira vaših.
Dat ću vam novo srce,
nov duh udahnut ću u vas!
Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno
i dat ću vam srce od mesa.
Duh svoj udahnut ću u vas
da hodite po mojim zakonima
i da čuvate i vršite moje naredbe.
I nastanit ćete se u zemlji
koju dadoh vašim očima
i bit ćete moj narod,
a ja ću biti vaš Bog.«
Riječ je Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM: 42(41), 3; 43(42), 3. 4. + ili: 51(50), 12-13. 14-15. 18-19

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne, Bože, za tobom!
******
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga;
o kada ću doći i lice Božje gledati?
******
Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
nek me vode,
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!
******
I pristupit ću Božjem žrtveniku,
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe,
Bože, o Bože moj!
******

Ili, kad se slavi krštenje: Iz 12 kao gore (iza petog čitanja):
+ ili: 51(50). 12-13, 14-15. 18-19

Čisto srce stvori mi, Bože!
******
Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
******
Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazarpa,
i grešnici tebi će se obraćati.
******
Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.
******
Poslije sedmog čitanja (Novo srce i nov duh: Ez 36, 16—17a. 18—28)

Pomolimo se.
Bože, jakosti nepromijenjena i svjetlo bez zalaza,
pogledaj na otajstvo cijele Crkve;
ostvari što si odvijeka naumio
i u miru izvrši djelo ljudskog spasenja.
Nek cijeli svijet iskusi i vidi:
što je palo, ti pridižeš; što je staro, pomlađuješ,
a rasuto vraćaš u cjelinu
po Kristu koji je početak svemu.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
O. Amen.

Ili:

Pomolimo se.
Bože, oba nas Zavjeta uče
slaviti vazmeno otajstvo.
Daj da razumijemo milosrđe tvoje,
te primajući sadašnja dobra,
pouzdanije čekamo buduća.
Po Kristu Gospodinu našem.
O. Amen.

Nakon posljednjeg čitanja iz Staroga zavjeta, njegova responzorija i molitve upale se svijeće na oltaru a svećenik povede pjesan Slava Bogu na visini i svi je prisutni prihvate uz zvonjavu zvona prema mjesnom običaju.
Nakon pjesni svećenik moli zbornu kao obično.

Pomolimo se.
Bože, ti ovu presvetu noć
obasjavaš slavom Gospodnjeg uskrsnuća.
Oživi u nama duh posinstva,
što smo ga u krštenju primili:
obnovi nas u tijelu i duhu,
da ti služimo iskrena srca.
Po Gospodinu.
O. Amen.

Zatim čitač navijesti Poslanicu.

POSLANICA: Rim 6, 3-11
Krist, pošto uskrsnu od mrtvih, više ne umire.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo!
Koji smo god kršteni u Krista Isusa,
u smrt smo njegovu kršteni.
Krštenjem smo dakle zajedno s njime
ukopani u smrt
da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih,
i mi tako hodimo u novosti života.
Ako smo doista s njime srasli
po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti
i po sličnosti njegovu uskrsnuću.
Ovo znamo:
naš je stari čovjek zajedno s njim raspet
da onemoća ovo grešno tijelo
te više ne robujemo grijehu.
Ta tko umre, opravdan je od grijeha.
Pa ako umrijesmo s Kristom,
vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime.
Znamo doista:
Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire,
smrt više njime ne gospoduje.
Sto umrije, umrije grijehu jednom zauvijek;
a što živi, živi Bogu.
Tako i vi:
smatrajte sebe mrtvima grijehu,
a živima Bogu u Kristu Isusu!
Riječ je Gospodnja.

Kad svrši Poslanica svi ustanu, svećenik svečano zapjeva Aleluja, a svi ga ponove. Zatim psalmist ili pjevač izvodi psalam. Narod odgovara Aleluja. Bude li potrebno, sam psalmist povede i Aleluja.

Otpjevni psalam:Ps 118, 1-2.16ab-17. 22-23

Aleluja! Aleluja! Aleluja!
*****
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
*****
Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.
*****
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

GODINA A

EVANĐELJE: Mt 28, 1-10
Uskrsnu i ide pred vama u Galileju.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.
A anđeo progovori ženama: »Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju.Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.«
One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo«! One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«
Riječ je Gospodnja.

GODINA B

EVANĐELJE: Mk 16, 1-8
Isus Nazarećanin Raspeti uskrsnu!

+ Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa. I prvog dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob.
I razgovarahu među sobom: »Tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?« Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše veoma velik. I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom halji-nom gdje sjedi zdesna. I preplaše se. A on će im:
»Ne plašite se!
Isusa tražite,
Nazarećanina,
Raspetoga?
Uskrsnu!
Nije ovdje!
Evo mjesta kamo ga položiše.
Nego idite,
recite njegovim učenicima i Petru:
Ide pred vama u Galileju!
Ondje ćete ga vidjeti kako vam reče!«
One iziđu i stanu bježati od groba: spopade ih strah i trepet. I nikomu ništa ne rekoše jer se bojahu.
Riječ je Gospodnja.

GODINA C

EVANĐELJE: Lk 24, 1-12

+ Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Prvog dana u tjednu, veoma rano, dođoše žene na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih.
Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: »Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji: ’Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i trećeg dana da ustane.’«
I sjetiše se one riječi njegovih, vratiše se s groba te javiše sve to
jedanaestorici i svim drugima.
A bile su to: Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva. I n ostale zajedno s njima govorahu to apostolima, ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu, u A Petar usta i potrča na grob. Sagnuvši se, opazi samo povoje. I vrati se kući čudeći tome što se zbilo.
Riječ je Gospodnja.

TREĆI DIO: KRSNA SLUŽBA

Svećenik s poslužnicima krene krsnom studencu tako da ga vjernici vide. Inače se posuda s vodom smjesti u svetište. Pozove se katekumeni, ako ih ima, odrasle zajednici predstave njihovi kumovi. Djecu donose roditelji i kumovi.
Svećenik se obrati prisutnima ovim ili sličnim riječima:

Ako ima krštenika

Draga braćo i sestre,
pratimo molitvom braću koja primaju krštenje,
da im Bog učvrsti nadu.
Oni sada pristupaju krsnoj vodi
gdje će se roditi na novi život.

Ako treba blagosloviti studenac a nema krštenika:

Draga braćo i sestre,
zazovimo milost Boga Oca svemogućega na ovu vodu:
u njoj će se nanovo roditi njegovi izabranici,
da se u Kristu pribroje njegovu narodu.

Dva pjevača zapjevaju litanije. Svi stoje (zbog vazmenog vremena) i odgovaraju.
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!
Sveti Mihovile,
Sveti Božji anđeli,
Sveti Ivane Krstitelju,
Sveti Josipe,
Sveti Petre i Pavle,
Sveti Andrija,
Sveti Ivane,
Sveta Marijo Magdaleno,
Sveti Stjepane,
Sveti Ignacije Antiohijski,
Sveti Lovro,
Sveta Perpetuo i Felicito,
Sveta Janjo,
Sveti Grgure,
Sveti Augustine,
Sveti Atanazije,
Sveti Bazilije,
Sveti Martine,
Sveti Ćirile i Metode,
Sveti Benedikte,
Sveti Franjo i Dominiče,
Sveti Franjo Ksaverski,
Sveti Ivane Marija Vijaneju,
Sveta Katarino Sienska,
Sveta Terezijo od Isusa,
Sveta Stošijo,
Sveti Šime,
Sveti Krševane,
Sveti Zoilo,
Sveti Donate,
Sveti Leopolde Bogdane Mandiću,
Sveti Marko Križevčanine,
Blaženi Alojzije Stepinče,
Blaženi Jakove zadranine,
Svi svetci i svetice Božje,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine

Od svakoga zla, oslobodi nas Gospodine
Od svakoga grijeha,
Od smrti vječne,
Po utjelovljenju svojem,
Po smrti i uskrsnuću svojem,
Po izlijevanju Duha Svetoga

Grešnici, tebe molimo, usliši nas!

Ako ima krštenika:

Da se dostojiš ove izabranike
preporoditi krsnom milošću,

Ako nema krštenika:

Da se dostojiš ovaj preporodni studenac
tvoje djece milošću svojom posvetiti
Isuse, Sine Boga živoga,

Blagoslov vode
Zatim svećenik blagoslovi krsnu vodu moleći sklopljenih ruku:

Bože, tvoja nevidljiva moć
čudesno djeluje u svetim otajstvima.
Ti si izabrao vodu da označiš blagodat krštenja.
Bože, tvoj je Duh u počecima svijeta lebdio nad vodama,
da joj dde moć posvećivanja.
Bože, ti si općim potopom označio novo rođenje,
kad je jedna te ista voda
potopila grešne i spasila pravedne.
Bože, ti si Abrahamove sinove oslobodio od Faraonova ropstva
i kroz Crveno more po suhu proveo,
da predoznačiš kršćanski narod.
Bože, svog si Sina,
kad je kršten u vodama Jordana, pomazao Duhom Svetim.
Dok je na križu visio,
iz boka mu je navrla krv i voda.
Poslije uskrsnuća on je naredio učenicima:
»Idite, učite sve narode,
krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.«
Pogledaj, Gospodine, svoju Crkvu
i udijeli krsnoj vodi snagu rađanja.
Da joj Duh svoga Sina,
da čovjeka, koji je na početku stvoren na sliku Božju,
krštenje opere od grijeha
i nanovo rodi iz vode i Duha Svetoga.
Ako je zgodno, zaroni uskrsnu svijeću u vodu jedanput ili triput govoreći:
Molimo te, Gospodine, da po tvome Sinu
siđe u ovu vodu
sila Duha Svetoga:
i držeći svijeću u vodi nastavi
koji s Kristom budu ukopani u smrt,
neka s njime po krstu ustanu na život.
Po Kristu Gospodinu našem.
Ø. Amen.

Zatim se svijeća izvadi iz vode, a narod poklikne:
Sve vode Gospodnje, blagoslivljajte Gospodina: hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Može se izvesti i koji drugi poklik.

Katekumeni se jedan po jedan odriču đavla, ispovijedaju vjeru i krste se.
Ako je nazočan biskup ili ovlašteni svećenik, on odmah poslije krštenja odraslim krštenicima podijeli potvrdu.

Ako li nema krštenika i ako se krsni studenac ne blagoslivlja, svećenik blagoslivlja vodu ovom molitvom:

Draga braćo i sestre,
smjerno zamolimo Gospodina Boga našega
da blagoslovi ovaj stvor vode
da se njome poškropimo u spomen svoga krštenja.
A Bog nek nas obnovi da ostanemo vjerni Duhu što ga primismo.
Poslije molitve u tišini nastavlja sklopljenih ruku:
Gospodine Bože naš,
budi sa svojim narodom što bdi u ovoj noći;
slavimo spomen divnog djela našega stvorenja
i još divnijeg djela našega otkupljenja i molimo:
blagoslovi ovu vodu:
stvorio si je da zemlji daje plodnost,
a našem tijelu svežinu i čistoću;
voda je i službenica tvoga milosrđa:
po njoj si svoj narod oslobodio ropstva
i utažio mu žeđ u pustinji:
vodom su proroci predoznačili tvoj novi savez s ljudima;
vodom, napokon, koju je Krist u Jordanu posvetio,
obnovio si našu grešnu narav
u kupelji novoga rođenja.
Nek ova voda bude spomen našega krštenja
i daj da svoju radost podijelimo s braćom i sestrama
koji se ove vazmene noći krstiše.
Po Kristu Gospodinu našem.
Ø. Amen.

Obnova krsnih obećanja
Nakon obreda krštenja (i potvrde) ili, ako se krštenje ne obavlja nakon blagoslova vode, svi stojeći i držeći u rukama zapaljene svijeće obnavljaju obećanje krsne vjere. Svećenik upravi vjernicima ove ili slične riječi:

Draga braćo i sestre, mi smo po vazmenom otajstvu
u krštenju zajedno s Kristom ukopani
da s njim živimo novim životom.
Zbog toga, po završetku korizmene pokore, obnovimo krsna obećanja,
kojima smo se nekoć odrekli sotone i njegovih djela
te obećali služiti Bogu u svetoj katoličkoj Crkvi.
Stoga:
1.
Svećenik: Odričte li se sotone?
Svi: Odričem.
Svećenik: I svih djela njegovih?
Svi: Odričem.
Svećenik: I svega sjaja njegova?
Svi: Odričem.
Ili: 2.
Svećenik: Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje?
Svi: Odričem.
Svećenik: Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada?
Svi: Odričem.
Svećenik: Odričete li se sotone, začetnika i vođe grijeha?
Svi: Odričem.
Ako je uputno, ovaj drugi obrazac može Biskupska konferencija prilagoditi prema mjesnim okolnostima. Zatim svećenik nastavi:
Svećenik: Vjerujete li u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje?
Svi: Vjerujem.
Svećenik: Vjerujete li u Isusa Krista Sina njegova jedinorođenog, Gospodina našega koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu?
Svi: Vjerujem.
Svećenik: Vjerujete li u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni?
Svi: Vjerujem.

Svećenik zaključi:

A svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista,
koji nas je preporodio vodom i Duhom Svetim
i koji nam je dao oproštenje grijeha,
neka nas čuva svojom milosti
u istome Kristu Gospodinu našemu
za život vječni.
Ø. Amen.

Svećenik poškropi narod blagoslovljenom vodom a svi prisutni pjevaju antifonu:

Vidjeh vodu, gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja,
i spasiše se svi do kojih dođe ova voda i reći će: Aleluja, aleluja.

Poslužnici odnesu u krstionicu krsnu vodu, ako se nije blagoslov vode obavio u krstionici.
Nakon škropljenja svećenik pođe na svoje mjesto odakle, izostavivši Vjerovanje, ravna sveopćom molitvom u kojoj novokrštenici prvi put sudjeluju.

ČETVRTI DIO: KRSNA SLUŽBA

Svećenik pristupi k oltaru i započne euharistijsku službu kao obično.
Red je da novokrštenici prinesu kruh i vino.

Darovna
Primi, molimo, Gospodine,
darove i molitve svoga naroda.
Ovaj prinos je počeo vazmenim otajstvima,
daj da nam budu na vječno spasenje.
Po Kristu.
Ø. Amen.

55. Popričesna
Udijeli nam, Gospodine, duha svoje ljubavi:
okrijepio si nas vazmenim otajstvima
daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.
Po Kristu.
Ø. Amen.

56. Na otpust đakon ili sam svećenik kaže:
Idite u miru, aleluja, aleluja.
Ø. Bogu hvala, aleluja, aleluja.