4. SAKRAMENTI

4. S A K R A M E N T I

Sakramenti su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti.
Kod svakog sakramenta imamo vidljivi znak (voda – polijevanje; ulje – mazanje; polaganje ruku, izgovor riječi…)
Nevidljivi znak Božje milosti znači da se po sakramentu u duši nešto događa što ljudskim osjetilima ne možemo dokučiti.

Svaki sakrament ima materiju i formu (riječi).
Materija je tvar koja se upotrebljava kod podjele pojedinog sakramenta: voda, ulje, kruh, vino…
Forma ili formula jesu riječi koje svećenik izgovara kod podjele pojedinih sakramenata (Ja te krstim…, Primi pečat…, Ja te odrješujem…)

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA

1. Krštenje
2. Potvrda
3. Sveta pričest
4. Pokora (Pomirenje)
5. Bolesničko pomazanje
6. Sveti red
7. Ženidba