6. GRIJEH

6. GRIJEH

– Grijeh je neposlušnost Bogu i njegovim zapovjedima.
– Grijeh je moralno zlo, manjak ljubavi i neposluh Bogu.

– Griješimo na četiri načina:

Mislima,
riječima,
djelima i
propustom

– Grijehe dijelimo na lake (male) i teške (smrtne)
Laki grijeh umanjuje milost Božju u našem životu.
Teški grijeh (smrtni) ubija milosni život u nama.

– Da bi neki grijeh bio smrtni grijeh trebaju biti ispunjeni slijedeći uvijeti:

• Grijeh mora biti težak
• Moram znati da se radi o teškoj stvari
• Moram biti slobodan to učiniti

Oproštenje od teških grijeha dobivamo u sakramentu Pomirenja.

SEDAM GLAVNIH GRIJEHA

1. OHOLOST
2. ŠKRTOST
3. BLUDNOST
4. ZAVIST
5. NEUMJERENOST U JELU I PIĆU
6. SRDITOST
7. LIJENOST