DEVETNICA U ČAST SV. JUDE TADEJA

DEVETNICA U ČAST SVETOG JUDE TADEJA

Uvodna molitva

O sv. Juda Tadeju , slavni apostole, vjerni slugo i rođače Gospodina našega Isusa Krista, Crkva te časti i zaziva kao velikog pomoćnika i zaštitnika u beznadnim i bezizglednim slučajevima. Moli za mene jer sam u nevolji. Primijeni, molim te, tu osobitu moć danu od Boga da doneseš vidljivu i brzu pomoć kad za nju gotovo više nema nade. Budi mi na pomoći sada u ovoj velikoj nevolji da dobijem utjehu i pomoć od Boga u svim svojim potrebama,

O sv. Judo, apostole, mučenice i rođače Gospodina našega Isusa Krista, Marije i Josipa, zauzmi se za mene kod Boga daj da s tobom i svim svetima uzmognem jednom u vječnosti blagoslivljati, slaviti i hvaliti Boga. Amen.

Isuse Kriste, darovatelju svih milosti, zahvaljujem Ti za sve milosti koje udjeljuješ zagovorom sv. Jude Tadeja.

* Izmoli ovu molitvu i litanije ili krunicu za svaki od devet dana i to poprati dobrim djelima.

  1. dan: O blagoslovljeni apostole sv. Juda Tadeju, ti se nazivaš slugom Isusa Krista, ja od sada ne želim služiti više sebi, već Gospodinu Isusu Kristu, ti si gorljivo širio Radosnu vijest među poganima u mnogim zemljama i izveo brojna čudesa u beznadnim slučajevima. Molim te, zauzmi se kod Boga za mene u ovoj potrebi…. Vjerujem da ćeš me uslišiti na osobit način. Cuj moje molbe i priteci mi u pomoć. Pomozi mi da budem hrabar i ustrajan u vršenju volje Božje. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, usliši nas!

  1. dan: O blagoslovljeni sv. Juda Tadeju, pomozi mi da služim Isusu Kristu, koji je svake hvale, slave i časti dostojan. Daj da otvorim svoje srce i dušu kako bi Bog uvijek uslišio moje molitve, osobito ove molbe koje povjeravam tvojem moćnom zagovoru…. Prosvijetli me da spoznam stoje najbolje za mene, sada i u vječnosti, zahvaljujući Bogu za sve blagoslove koje mi je udijelio. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama sv. Jude Tadeja, smiluj nam se!

  1. dan: Sveti Juda Tadeju, apostole Isusa Krista, ti koji si vjerno i neumorno širio Radosnu vijest, molim te, sjeti se mojih potreba priteci mi u pomoć…. Neka Svevišnji i milosrdni Gospodin usliši tvoje smjerne molbe udijeli mi pomoć. Pomozi mi da uvijek gorljivo predano molim prihvaćajući volju Božju. Daj da uvijek vidim Božju nakanu u svim kušnjama znajući da će Bog uslišiti svaku iskrenu molitvu. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama sv. Jude Tadeja, smiluj nam se

  1. dan: O blagoslovljeni sveti Juda Tadeju, tebe je Isus izabrao da donosiš ljudima Radosnu vijest. U ovome svijetu, punom kušnji, teškoća i napasti čuj moje molitve upućene tebi za zagovor…. Moli za mene u Kraljevstvu Nebeskom da Svevišnji i milosrdni Bog moje molbe usliši, onako kako je volja Njegova dajući mi milost da prepoznam Njegovu nakanu u svim stvarima. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama sv. Jude Tadeja, smiluj nam se!

 5. dan: Blagoslovljeni sv. Juda Tadeju, apostole Isusa Krista, ti si nam svojim primjerom pokazao kako voditi revan i predan život. Danas te ponizno molim čuj moje molitve…. i usliši me. Daj da, moleći za sadašnje i buduće milosti, ne zaboravim one bezbrojne ranije udijeljene, već da uzvratim Bogu zahvalom za sve milosti i uslišane molitve. Ponizno se predajem svetoj Božjoj volji znajući da jedini On zna što je najbolje za mene, i da će moje molbe uslišati na za mene najbolji način. Amen

O sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama sv. Jude Tadeja, smiluj nam se

  1. dan: Sveti Juda Tadeju, apostole Kristov i veliki pomoćnice u beznadnim slučajevima, čuj moje molitve i molbe i priteci mi u pomoć. Daj da uvijek tražim samo ono što je Bogu drago i što je najbolje za moje spasenje. Moje molbe i potrebe ponesi pred Božansko prijestolje. Evo k tebi dolazim moleći te da se zauzmeš za mene ako je to na dobro duše moje. Predajem se svetoj volji Božjoj u svemu znajući da će On uslišati svaku iskrenu molitvu onako kako možda i ne očekujem. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama sv. Jude Tadeja, smiluj nam se!

 7. dan: Sveti apostole Juda Tadeju, za čiji moćni zagovor danas molim, tebe je Gospodin i Spasitelj Isus Krist izabrao da budeš jedan od dvanaest apostola. Zbog toga i zbog mučeništva koje si pretrpio, Bog ti je dao vijenac vječne slave. Stoga te molim priteci mi s neba u pomoć svojim moćnim zagovorom…. Ponizno se predajem volji Božjoj znajući da nijedna iskrena molitva neće ostati neuslišana. Pomozi mi da vidim Božju dobrotu milosrdnu nakanu u svim kušnjama. Amen.

Sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama sv. Jude Tadeja, usliši nas!

  1. dan: O sveti Juda Tadeju, daj da poučen tvojim primjerom uvijek slijedim Gospodina Isusa živim po Njegovoj volji. Pomozi mi da uvijek djelujem u skladu s voljom Božjom i vazda mio ostanem Njegovu pogledu. Osobito te molim da se zauzmeš kod Boga i izmoliš stoje potrebno za moje spasenje i vremenito dobro. Molim te, ne zaboravi moje prošnje…. Već osam dana te zazivam, usliši moje molitve kako bi se moja vjera umnožila, moje ufanje ojačalo a moja ljubav rasplamsala. Vjerujem da će Bog uslišiti moje molitve na za mene najbolji način. Amen.

Sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama sv. Jude Tadeja, smiluj nam se!

  1. dan: Sveti Juda Tadeju, pomozi mi da tako živim kako bih umilio Bogu. U životu nailazim na mnoge nevolje i potrebe. Danas ti se već deveti dan obraćam moleći da se zauzmeš za mene i izmoliš mi milosti koje od Boga molim…. Pomozi mi da ne žudim za prolaznim dobrima, već za onima što će biti na spasenje duše moje znajući da mi neće koristiti ništa ako dobijem cijeli svijet, a dušu izgubim. Stoga, pomozi mi da se priklonim volji Božjoj gledajući Božju dobrotu i milosrdnu nakanu u svim kušnjama. Ne daj da moja molitva ostane neuslišana! Ja ću zato rado posvuda širiti Božju slavu tvoje štovanje i pripovijedati o tvojoj spremnosti na pomoć. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas! Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama sv. Jude Tadeja, smiluj nam se!