DEVETNICA SV. PAVLU

MOLITVA SV. PAVLU APOSTOLU

Slavni sveti Pavle,
apostole naroda,
kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio
i pronio si radosnu vijest Evanđelja
do na kraj svijeta.
Moli za nas,
da i mi služimo Kristu poput tebe:
navješćujući ime Isusovo
u dobra i loša vremena,
i kad je zgodno i kad je nezgodno.
Moli za nas,
da radosno prihvaćamo sve ljude s
a sućutnim srcem i bez predrasuda.
Moli za nas,
da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi.
S tobom hvalimo Boga našega Oca: „
Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu,
u sva pokoljenja i u sve vjekove!
Amen.” (Ef 3,21)

LITANIJE NA ČAST SV. PAVLA

U tim litanijama slušamo što nam o svom životu kroz stihove sv. Pisma govori sv. Pavao. Njegova životna priča povezana je na neki način i s našim životom, jer i mi smo, poput njega, pozvani iz mraka u divno Božje svjetlo na službu Tijelu Kristovu.

„Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: kako sam preko mjere proganjao Crkvu Božju i htio je uništiti, te kako sam, u prevelikoj privrženosti svojim očinskim predajama, napredovao u židovstvu i nadmašio sve vršnjake u svom narodu.” (Gal 1,14) Sv. Pavle, moli za nas!

„Kao takav, ja sam ovaj Put progonio na smrt, vežući u lance i predajući u tamnice ljude i žene.” (Dj 22,4) Sv. Pavle, moli za nas!

„Kad se prolijevala krv tvoga svjedoka Stjepana, i sam sam bio prisutan, te odobravao i krvnicima njegovim čuvao haljine.” (Dj 22,20) Sv. Pavle, moli za nas!

„Kad sam bio na putu i približio se Damasku, najedanput me oko podne obasja velika svjetlost s neba.” (Dj 22,6) Sv. Pavle, moli za nas!

„Ja padoh na zemlju i čuh glas gdje mi govori: Savle, Savle, zašto me progoniš?” (Dj 22,7) Sv. Pavle, moli za nas!

„A ja odvratih: Tko si ti, Gospodine? A on mi odgovori: Ja sam Isus Nazarećanin, koga ti progoniš.” (Dj 22,8) Sv. Pavle, moli za nas!

„Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja.” (1 Tim 1,15) Sv. Pavle, moli za nas!

„Ja sam prije bio hulitelj Boga, progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe jer sam djelovao iz neznanja, kad još nisam imao vjere.” (1 Tim 1,13) Sv. Pavle, moli za nas!

„Sada živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni.” (Gal 2,20) Sv. Pavle, moli za nas!

„Ja sam uistinu najmanji među apostolima, budući da sam progonio Crkvu Božju. Milošću sam Božjom ono što jesam. A milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha.” (1 Kor 15,9-10) Sv. Pavle, moli za nas!

„Triput sam bio šiban, jedanput kamenovan, triput brodolom doživio, jednu noć i jedan dan proveo na dubokom moru. Bio sam na čestim putovanjima u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od sunarodnjaka, u pogiblima od pogana, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće, u trudu i muci, u čestom nespavanju, u gladi i žeđi, u zimi i golotinji.” (2 Kor 11, 25-27) Sv. Pavle, moli za nas!

„Mogu oskudijevati, mogu i obilovati. Navikao sam na sve: biti sit i gladovati, obilovati i oskudijevati. Sve mogu u onome koji mi daje snagu.” (Fil 4,12-13) Sv. Pavle, moli za nas!

„Zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani: sa svakom vrstom poniznosti i krotkosti, sa strpljenjem podnosite jedni druge u ljubavi.” (Ef 4,1-2) Sv. Pavle, moli za nas!

„Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.” (Fil 1,6) Sv. Pavle, moli za nas!

„Molim te u ime poznate ljubavi, takav kakav upravo jesam: Pavao, starac. Sjećajte se mojih okova! Milost s vama!” (Flm 1,9; Kol 4,18) Sv. Pavle, moli za nas!